تاریخ های مهم

شروع ارسال مقالات 1399/06/01
مهلت ارسال مقالات 1399/08/10
شروع داوری مقالات 1399/08/11
نتایج داوری مقالات 1399/08/17
تاریخ همایش 1399/08/20

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با دبیرخانه همایش

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.