محورهای همایش

محورهای همایش :
محورهای تاریخی
1-      اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قیام امام حسین (ع)
2-      بررسی صفات امام حسین (ع) از دیدگاه اهل سنت
3-      بررسی صفات یاران امام حسین (ع)
4-      نقش بازماندگان قیام عاشورا در اطلاع رسانی اهداف عاشورا
 
محورهای فرهنگی – اجتماعی
1-      نقش وسایل ارتباط جمعی در پیام رسانی اهداف عاشورا
2-      عاشورا در آثار نویسندگان و شعرای اهل سنت
3-      آثار و نتایج تربیتی قیام عاشورا
4-      چگونگی ترویج فرهنگ عاشورا در میان جوانان جامعه اسلامی
5-      نقش فرهنگی عاشورا در جلوگیری از تهاجم فرهنگی
 
محورهای سیاسی
1-      اهداف سیاسی قیام عاشورا
2-      اهداف قیام عاشورا از دیدگاه فرق و علمای اهل سنت
3-      بررسی وضعیت سیاسی، اجتماعی عصر امام حسین (ع)
4-      نقش قیام عاشورا در استکبار ستیزی معاصر
5-      تاثیر قیام عاشورا بر نهضتهای مردمی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با دبیرخانه همایش

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.