محورهای همایش

محورهای همایش :
تاثیر عاشورا بر جنبش های اجتماعی و سیاسی معاصر اهل سنت
بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی عصر امام حسین (ع)
کارکرد رسانه و فضای مجازی در گسترش فرهنگ عاشورایی
جاذبه و دافعه امام حسن (ع) در منابع اهل سنت
عاشورا در متون ادبی و آثار شاعران اهل سنت
فرهنگ عاشورا در مذاهب اهل سنت
فلسفه سیاسی اجتماعی عاشورا
نقش زنان در نهضت کربلا
جوانان و هویت حسینی
عاشورا و عزت اسلامی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با دبیرخانه همایش

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.