کمیته داوران

کمیته داوران

 

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

سمت

دکتر سلطانعلی میر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانشگاه آزاد زاهدان

عضو هیات علمی واحد

دکتر مسعود اکبری زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دکتر احمدرضا طاهری

دانشگاه آزاد زاهدان

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا بی نیاز

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت زاهدان

قائم مقام نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان

حجت الاسلام و المسلمین  دکتر آکو

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت زاهدان

معاونت محترم آموزش و پژوهش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت زاهدان

دکتر مسعود زرین پور

دانشگاه تقریب مذاهب زاهدان

سرپرست دانشگاه تقریب مذاهب زاهدان

مولوی دهانی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت

عضو نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت

مولوی قاضی عبدالحلیم

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت

عضو نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت

دکتر محمد رضا ابویی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد

عضو هیات علمی گروه الهیات و معارف اسلامی

دکتر کمال خواجه پور

دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد

عضو هیات علمی گروه الهیات و معارف اسلامی

دکتر ابوالقاسم عاصی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد

عضو هیات علمی گروه الهیات و معارف اسلامی

دکتررضا کردی

 

دانشگاه ازاد اسلامی واحد زرند

عضو هیات علمی گروه تاریخ

دکتر مژگان پورفرد

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابک

عضو هیات علمی گروه تاریخ

دکتر محسن مرادی

دانشگاه آزاد اسلایم واحد کرمان

عضو هیات علمی گروه تاریخ

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با دبیرخانه همایش

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.