اخبار

اعضای شورای سیاستگذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

اعضای شورای سیاستگذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دکتر سلطانعلی میر- رئیس همایش و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دکتر کامبیز نرماشیری- معاونت آموزشی واحد

دکتر احمد مهربان- معاونت پژوهشی واحد

دکتر علی پایان –مدیر پژوهش واحد

دکتر محمد رضا زاهد شیخی- معاونت فرهنگی واحد

حجت الاسلام و المسلمین ایمانی خواه- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

حجت الاسلام و المسلمین محمد راهداری-مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دکتر مسعود اکبری زاده - ریاست آموزشکده  فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دکتر حمید محمودی - معاونت اداری مالی واحد

احسان قاسمی- مسئول حراست واحد

 

دکتر بهروز رومیانی –مسئول دبیرخانه کلیه همایش های واحد

 

 

 

 

 

اسامي و سمت کمیته علمی و داوری مقالات همایش:

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر حسنیه حسینی

دبیر علمی همایش- عضو هیات علمی واحد

دکتر سلطانعلی میر

عضو هیات علمی گروه الهیات و معارف اسلامی  واحد- داور

دکتر مهدی دولتی

عضو هیات علمی گروه الهیات و معارف اسلامی واحد- داور

حجت الاسلام و المسلمین احمد راهداری

معاونت نهادهای دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت زاهدان

حامد شهرکی

مدیر مراکز علمی و آموزشی نهاد  نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت زاهدان- داور

مولوی نذیر احمد سلامی

عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد حوزه- داور

دکتر داوود زرین پور

استاد دانشگاه تقریب مذاهب زاهدان- داور

مولوی عبدالغنی دهانی

مدرس حوزه علمیه تعلیم القران حمادیه زاهدان و مدیر امور روحانیون و مساجد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت زاهدان- داور

دکتر  عبدالغنی موحد     

دانشجو دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی-داور

دکتر خلیل صاحبدادزهی

دکتری علوم سیاسی- داور

 

 

 

* اسامي و سمت کمیته اجرایی همایش :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در همایش

1

دکتر یاسر کهرازه

دبیر اجرایی همایش - عضو هیات علمی واحد

2

دکتر محمد گل کهرازه

دبیر اجرایی همایش - عضو هیات علمی واحد

 

سیدابوالفضل هاشمی

مدیر کل روابط عمومی واحد

3

دکتر الیاس مسلم پور

عضو کمیته اجرایی- عضو هیات علمی واحد

4

دکتر حامد یار احمدزهی

عضو کمیته اجرایی- عضو هیات علمی واحد

5

دکتر محمد امین کاظمیان

عضو کمیته اجرایی- عضو هیات علمی واحد

6

دکتر فرحناز یوسفی

عضو کمیته اجرایی- عضو هیات علمی واحد

7

دکتر سودابه هاشمزهی

عضو کمیته اجرایی- دانشجو دکتری جغرافیای شهری

8

دکتر بهزاد دهواری

عضو کمیته اجرایی- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

9

آقای قنبری

عضو کمیته اجرایی- مسئول حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

10

دکتر فیصل میرکازهی

عضو کمیته اجرایی- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

11

حمید سبزبان

عضو کمیته اجرایی- کارشناس روابط عمومی واحد

12

سارا فیروزیان

عضو کمیته اجرایی- کارشناس روابط عمومی واحد

13

ایرج نارویی

عضو کمیته اجرایی- مسئول کامپیوتر و فناوری واحد

14

احسان شهنوازی

عضو کمیته اجرایی- دانشجو

15

مجیب الرحمان کرد

عضو کمیته اجرایی- دانشجو

 

 

اسامی داوران مدعو مراکز دانشگاهی شرکت کننده در همایش :

1-دکتر محمد رضا ابویی –عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

2-دکتر کمال خواجه پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

3-دکتر ابواقاسم عاصی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

4-دکتر سید حمید شمع ریزی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد

5-دکتر انسیه ماهینی – عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد بوشهر

6- دکتر عباس عاشوری نژاد- عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد بوشهر

7- دکتر رضا دشتی- عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد بوشهر

8- دکتر باقر گرگین- عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد بوشهر

9- دکتر طیبه اورنگی- عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد بوشهر

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با دبیرخانه همایش

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.