اخبار

پایان مهلت ارسال مقالات

بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند مهلت ارسال مقالات به پنجمین همایش بین المللی قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت به اتمام رسید و داوری مقالات آغاز شد. اسامی نفرات برتر در هفته جاری در سایت اعلام خواهد شد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با دبیرخانه همایش

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.